Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1964 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1964 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Năm Giáp Thìn 1964 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1964 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo sinh năm âm lịch 1964

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1964, thì người sinh năm 1964: thuộc thiên can Giáp, tuổi Thìn, cầm tinh con rồng, đây là con giáp thứ 5 trong 12 con giáp.

Tính theo sinh năm dương lịch 1964

Sinh năm sinh 1964 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 12 tháng 02 năm 1964 (dương lịch): Tuổi con mèo, năm Quý Mão.
  • Từ ngày 13 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1964 (dương lịch): Tuổi con rồng, năm Giáp Thìn.

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 13 tháng 02 năm 1964 đến ngày 01 tháng 02 năm 1965 là tuổi Giáp Thìn.