Sinh năm 1964 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Phong thủy

Sinh năm 1964 tuổi con gì?

Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1964 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?